Витяг з річного плану Михайлівського навчально-виховного комплексу (дошкільний підрозділ)

 

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

ЗА МИНУЛИЙ 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

Дошкільний підрозділ Михайлівського навчально-виховного комплексу Первомайської районної державної адміністрації Харківської області знаходиться за адресою: с. Михайлівка вул. Цнтральна 14, Первомайського району Харківської області. Дошкільний підрозділ працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», елементами програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

російська

2.

Кількість груп усього

1

різнорівнева

 

 

 

3.

Режим роботи груп:

 

 

 

10,5 годин

 

4.

Кількість вихованців

16

5.

Кількість працівників усього

4

педагогічний персонал

3

обслуговуючий персонал

1

 

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами:

1 заступник директора,

1 вихователь,

1 музичний керівник.

Педагогічні працівники не мають фахової освіти.

Освітній рівень педагогів:

вища

бакалавр

середньо-спеціальна

середня

 

 

1

1

 

Упродовж 2014-2015 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Створення умов для організації етичного виховання дітей дошкільного віку», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» особистості» та головних річних завдань:

Здійснення інтегрованого підходу до формування у дітей п’ятирічного віку готовності до систематичного навчання і шкільного життя з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Створити умови для розвитку правової компетентності дітей.

І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2014-2015 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кіл - ть педагогів

Фактична

кіл - ть

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

1

 

0

2.

Атестація

-

-

-

3.

Самоосвіта

3

3

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

3

3

100

З метою реалізації головних завдань адміністрацією навчально - виховного комплексу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень:

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Микишенко Олександра Олександрівна

Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності.

2

Бордунова Наталя Юріївна

Розвиток творчих здібностей дітей в процесі музично-ритмічної діяльності.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи : педагогічний семінар «Програма розвитку дитини дошкільного віку: шляхи реалізації» (листопад), семінар - практикум «Психодіагностика дітей дошкільного віку» (березень), колективні перегляди занять та режимних моментів (лютий), консультації (щомісяця). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

Упродовж навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі району. Разом з цим не брали участь у фахових конкурсах.

ІІ блок: Якість освіти

Для якісної реалізації головної задачі з формування мовленнєвої компетентності дітей п’ятого року життя було проведено тематичне вивчення «Мовленнєвого розвитку дошкільників».

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо мовленнєвого розвитку.

 Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • мовленнєвий розвиток здійснювати під час інтегрованих занять в усіх сферах життєдіяльності;

 • продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння та знання;

ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

Два рази на рік вихователями проводилась діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей

за 2013/2014 та 2014/2015 навчальні роки

Дошкільний підрозділ діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», Програмами «Дитина», «Впевнений старт».

Упродовж 2014/2015 навчального року навчально-виховний процес дошкільного підрозділу був спрямований на вирішення головної науково-методичної теми «Створення умов для організації етичного виховання дітей дошкільного віку».

Велика увага у роботі дошкільного підрозділу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності до навчання у школі, вихователь знайомила дітей з правилами поведінки дітей учнів, читали літературні твори про школу, ходили на екскурсію до школи. Випускники дошкільного підрозділу мають необхідну підготовку до навчання в школі. У навчальному році в дошкільному підрозділі, під постійним контролем, було питання відвідування закладу дітьми. Більшість дітей-вихованців мають достатній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого. Завдяки роз’яснювальній роботі батькам, вдалося знизити відсоток безпричинного невідвідування навчально-виховного комплексу.

з питань соціального захисту дітей. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.

ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує медична сестра Михайлівської сімейної амбулаторії Семенюк О.В.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного підрозділу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася комплексна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами враховувалися дані медичного огляду дітей лікарями Первомайської ЦРЛ під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 12 гривень до 14 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

Харчування у порівнянні з 2014/2015 навчальним роком покращилося.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директорі, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на загальних батьківських зборах .

V блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 13 дітей пройшов успішно, 2 – на низькому рівні.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

 • взаємовідносини з дітьми;

 • гра;

 • сон;

 • поведінка з батьками;

 • реакція дитини на нових людей;

 • мовленнєва діяльність.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

 • спостереження;

 • анкетування;

 • бесіди;

 • консультації;

 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків.

VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Для естетичного оформлення закладу оформлено нові стенди, штучні прикраси, для ігрового куточку - різноманітні іграшки. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.Упорядковані квітники.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

 1. На задовільному рівні сформована культура поведінки дошкільників.

 2. Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками.

 3. Продовжувати удосконалювати рівень діагностичної, корекційної роботи практичного психолога з дітьми та батьками.

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

З метою усунення недоліків колектив дошкільного підрозділу у 2015/2016 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

 1. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я.

 2. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою.

 3. Продовжувати працювати над розвитком трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

 1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку Впевнений старт» - 2010

 2. Програма виховання і навчання дітей «Дитина» - 2012

 3. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей «Дитина» -2012

 4. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», -2009.

 5. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».(нова редакція.) - 2012.

 6. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні». -2003.

 7. «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.

 8. «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах ». Інструктивно-методичний рекомендації МОН молодь спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388.

 9. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

 10. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

 11. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

 12. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

 13. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.

 14. «Про планування освітнього процесу в дошкільних закладах у 2013 -2014 н.р.». Методичні рекомендації КВНЗ ХАНО від 24.05.2013 № 781

Нормативно-правові документи:

 1. Конституція України.

 2. Конвенція «Про права дитини». – 1991.

 3. Закон України «Про освіту». -1991.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

 5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

 6. Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

 8. Закон України «Про мови». – 2003.


СВЯТА ТА РОЗВАГИ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

Відповідальний

Місце проведення, учасники

 

1.

1 вересня.

вересень

музкерівник

спорт. майдан,

педагоги та діти

 

2.

Осінній ярмарок.

жовтень

музкерівник

спорт. майдан,

педагоги та діти

 

3

Новорічна казка.

грудень

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

5.

Щедрий вечір, добрий вечір.

січень

муз керівник,

вихователі

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

6

Концерт «Співаємо, танцюємо – всіх зачаруємо».

лютий

вихователі,

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

7

Матусин день.

березень

муз керівник,

вихователі

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

9.

Веснянка.

квітень

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

10.

День

травень

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

11.

Випускний бал.

травень

муз керівник,

вихователі

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

12.

Тиждень безпеки дитини.

травень

вихователі

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

13.

Щасливе дитинство

червень

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

14.

Фізкультурні розваги.

2 рази на місяць

музкерівник

майданчик.

педагоги, діти

 

15.

Фізкультурні свята.

3 рази на рік

музкерівник

муз. зала,

педагоги, діти, батьки

 

16.

День здоровя.

щомісячно

муз керівник,

вихователі

муз. зала,

педагоги, діти

 
           
           

 Додаток 2

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити дотримання санітарної норми активної рухової діяльності дітей протягом дня.

 

Забезпечити необхідний тренуючий ефект занять з фізичної культури:

2 – у приміщенні;

3 – на прогулянці.

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання:

 • ранкову гімнастику та гігієнічну гімнастику після сну;

 • фізкультурні хвилинки на заняттях, фізкультпаузи, пішохідні переходи;

 • заняття з фізкультури, застосування елементів корегуючої гімнастики (килимки здоров’я, масажні килимки, ребристі дошки);

 • спортивні свята, розваги, змагання.

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

 

упродовж року

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

ЗАГАРТУВАННЯ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

6.

Створити дітям умови відповідно до гігієнічних вимог.

Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів.

Проводити загартування повітрям:

 • протягові провітрювання відповідно до графіків провітрювання;

 • проведення ранкової гімнастики та фізкультурних занять з відкритими вікнами або фрамугами;

 • перебування на свіжому повітрі.

Загартування водою:

 • метод холодової дії на організм дитини (всі групи).

Проводити ходіння босоніж по теплій підлозі в групі при проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять, по масажних килимках, ребристих дошках.

Виховання культурно-гігієнічних навичок.

упродовж року

упродовж року

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

щоденно

 

 

 

упродовж року

 

упродовж року

вихователі

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 Додаток 3

ПЛАН РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІУЧАСТНИКІВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця:

- систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому місці, позачергові та цільові інструктажі;

- стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу;

- стежити за якістю надання дітям знань з ППД та ПДР, пропаганда цих знань серед батьків;

- надавати необхідну методичну допомогу вихователям щодо пропаганди здорового способу життя серед дітей і батьків.

упродовж року

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

упродовж року

заст. директора

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист


 

вихователь - методист

 

 

2.

З метою збереження та зміцнення здоров’я кожного вихованця:

- провести обстеження на плоскостопість

дітей 5-6 років;

- скоординувати роботу лікаря, медсестри та педагогічного колективу дошкільного закладу щодо профілактики захворювань та загартування дітей;

- проводити медичний огляд дітей і аналізувати причини дитячої захворюваності та ефективність її усунення;

- проводити сеанси фітотерапії;

- інформувати батьків щодо профілактики кишкових, інфекційних захворювань дітей та дотримання техніки безпеки.

квітень - травень

упродовж року

 

 

 

упродовж року

 

 

згідно плану

 

упродовж року

заст. директора

 

 

 

 

медсестра

 

 

 

медсестра

 

медсестра

 

 

 

 

Контакти

Телефон:057 48 92 240

Адреса:64143, Харківська область,

Первомайський район,

с. Михайлівка,

вул. Центральна, 16

 

E-mail: mihalovk_92@ukr.net